Top image

Kontakt

Allmänna/övergripande

Officiell mailadress - kansli@sss.se (Annika Gron / Mathilda Goike)
Info till och från föreningen.Hemsida - webmaster@sss.se (Andreas Jonerholm)
Uppdateringar av och frågor kring hemsidan

Styrelse - styrelse@sss.se (alla ledamöter)
Frågor/info som rör styrelsens arbete
För enskild styrelsemedlem - se styrelselista i menyn

Valberedning - valberedning@sss.se (ordförande i valberedningen)
För att se vilka som är i valberedning - se styrelselista i menyn

Utvecklingsstadie 1-2
Simskola - simskola@sss.se (Annika Gron)
Frågor, biljetter, placeringar och anmälningar gällande barnverksamheten 0-8 år

Utvecklingsstadie 3
Teknikskola - teknikskola@sss.se (Kajsa Hasselström-Schmidt)
Frågor, biljetter, placeringar och anmälningar gällande teknikskoleverksamheten 9-12 år

Utvecklingsstadie 4
Simiaden - simiaden@sss.se (Kajsa Hasselström-Schmidt)
Frågor/info kring tävlingssimning 9-12 år

Utvecklingsstadie 5-7
Tävlingssim - tavlingssim@sss.se (Andreas Jonerholm)
Frågor/info kring tävlingssimning 13 år och uppåt

Utvecklingsstadie 8
Ungdomssim & Vuxenverksamhet - kansli@sss.se (Annika Gron)
Frågor, biljetter, placeringar och anmälningar gällande ungdoms- och vuxenverksamheten

Öppet Vatten
ow@sss.se (Alexander Kesenci)
Frågor/info kring simning i öppet vatten

Simhopp
Simhopp - simhopp@sss.se (Peter Axtelius)
Frågor/info gällande simhopp

Parasimning / funktionsnedsättning
parasim@sss.se (Kajsa Hasselström-Schimdt)
Frågor/info kring SPF-verksamheten

Kommittéer
Simidrottskommittén - sk@sss.se (Johan Cyréus)
Info/frågor till simidrottskommittén

Tävlingskommittén - tk@sss.se (Henrik Teglöf)
Funktionärsfrågor och tävlingsarrangemang

Simmargården
Simmargården - simmargarden@sss.se (All personal)
Gemensam adress för arbetet och personalen på simmargården

Stödfunktioner
Shopen - shopen@sss.se (Camilla Malmström)
Shopens egen mailadress

Resursgruppen - resurs@sss.se (Maria Huslid)
Personella resurser vid tävlingar och aktiviteter

Sponsorer - sponsor@sss.se (Andreas Jonerholm)
Frågor kring sponsring

Övriga
Tävlingsanmälningar - tavling@sss.se (Tävlingssekretariatet)
Anmälningar som tas emot vid inbjudningstävlingar

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub