Top image

Organisation

  • Föreningens styrelse och dess ordförande väljs på årsmötet

  • Föreningens övergripande och ledande målsättning är: Simidrott för alla!

  • Föreningens stadgar godkänns på årsmötet

  • Föreningen har en simidrottskommitté med tillsatt ordförande där ärenden rekommenderas till styrelsen för beslut

  • Sektionerna inom föreningen har en representant med i simidrottskommittén
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub