Top image

Strategiplan

SSS har valt att arbete långsiktigt med 4-årsplaner liknande de som Svenska Simförbundet använder sig av.

Nedan finns strategiplanen för 2013-2016 som arbetats fram under 2013 och presenterades på årsmötet i mars 2014.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub