Top image

Policy och Värdegrund

Md so derta lje simsa llskaps va rdegrund   word copy
Denna upplaga är reviderad och framtagen i samarbete med styrelsen, personalrepresentant samt SISU idrottsutbildarna. Värdegrunden ska gälla vid samtliga SSS:s tävlingar, läger, träningar eller i andra sammanhang där anställda, aktiva, medlemmar eller styrelsen deltar.
Värdegrunden ska aktivt implementeras i Södertälje Simsällskap genom information och utbildningsinsatser.


Innehåll:
1. Värdegrund
2. Trivselregler
3. Alkohol och drogpolicy
4. Tobakspolicy
5. Dopning
6. Kränkande särbehandling
7. Föräldrapolicy
8. Klädpolicy
9. Trafikpolicy
10. Utbildningspolicy
11. Handlingsplan misskötsamhet
12. Handlingsplan sexuella trakasserier eller mobbning

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub